Meny Stäng

Bilhyra

Det finns många saker som man bör tänka på i samband med en bilhyra. Först och främst ska du fundera på vilka preferenser du har när det gäller bilmodeller. Sedan ska du också tänka å vad den totala kostnaden för bilhyran maximalt får ligga på. Om du väljer att hyra en från någon av de större uthyrningsfirmorna får du ibland finna dig i att kostnaden är något högre för bilhyra än om du skulle hyra av någon mindre lokal uthyrare. Men då ska du också tänka på hur långt du har tänkt köra med bilen. Det kan vara en god idé att hyra sin bil av en större uthyrningsfirma då dem har servicekontor på många platser.

Innan du hyr en bil ska du undersöka i detalj vad som ingår i din bilhyra. Vid bilhyra så ska du läsa på om fordonets användning. Det kan exempelvis vara om frågor om vem som får köra bilen, om fordonets ska användas som en del i någon näringsverksamhet eller om man får föra bilen ut ur landet. När du tecknar ett avtal om bilhyra så ska du också vara fullt medveten om hur betalningen ska ske. I regel är du som hyr en bil ansvarig för att hyran betalas. Hör efter om fria mil ingår i din bilhyra. Om du inte skulle betala din bilhyra i tid ska du vara beredd på dröjsmålsränta på beloppet.

Det är också viktigt att komma ihåg de krav som du som kan ställa på uthyrningsfirman. Uthyrningsfirman måste kunna tillhandahålla en bil till dig vid den tidpunkt som ni avtalat om. Annars kan du som hyr bilen ifråga kräva att bilhyran nedsätts. Skulle förseningen vara av stor betydelse för dig ska du också kunna häva det aktuella uthyrningsavtalet. I samband med en bilhyra ska du se till att du sköter fordonet på ett mycket bra sätt.

Kontrollera alltid hyrbilen innan då lämnar uthyrningsfirman. Se till att eventuella skavanker nedtecknas. Härmed risker du inte att anklagas för att själv åsamkat dessa skador. Om något skulle oförutsett händer i samband med en bilhyra, såsom stöld eller krock, så ska du alltid höra av dig till uthyrningsfirman omgående. Skulle du märka att något är fel på den bil du hyrt så ska du även meddela detta till bilfirman. Skulle felet vara av en sådan karaktär att du inte är ansvarig för det, så ska du se till att få ersättning från uthyrningsfirman.

Du ska vara medveten om att det är du, i egenskap av hyresman, som är ansvarig för överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser. Det är mycket viktigt att du lämnar tillbaka din bil innan hyrestiden har gått ut. Annars riskerar du att få betala extra avgifter. I samband med en bilhyra så ska du undersöka hur mycket som din eventuella hemförsäkring täcker.