Meny Stäng

Fördelar och nackdelar med leasing

Det blir allt vanligare att leasa en istället för att köpa en egen. Med tanke på fördelarna är det inte så konstigt, då man får en ny bil utan att behöva oroa sig för värdeminskning. Dessutom vet man precis vem man ska kontakta om något skulle börja krångla med bilen.

Vad innebär leasing?

Privatleasing är en finansieringslösning som inte kräver någon kontantinsats. Man får hyra en bil under en längre bestämd period mot en fast månadsavgift. När kontraktet tar slut lämnar man antingen tillbaka bilen, förlänger kontraktet eller skapar ett helt nytt leasingavtal. Helt beroende på vad man själv önskar och vad bilhandlaren har att erbjuda.

Priset för att leasa en bil beror på vilken bil man vill hyra, körsträcka under hyresperioden, eventuella utrustningstillägg samt hur länge man vill hyra bilen.

När passar leasing?

Att leasa en bil passar perfekt för den som inte vill binda upp pengar i ett bilköp och vill ha full koll på sina månadsutgifter. Att leasa en bil är ofta väldigt bekvämt då man har en fast service mekaniker och har koll på vad bilen kommer kosta varje månad. Om något fabriksfel uppstår när man har bilen betalas detta oftast av bilhandlaren, medan eventuella krockskador och liknande går på försäkringen man tecknar i samband med täckning av avtalet. Samtidigt slipper man oroa sig för att andrahandsvärdet minskar medan man har bilen, som man får göra när man köper en bil.

Privatleasing passar dessutom den som inte kör speciellt mycket, eller bara behöver ha en bil en viss period. Hur långt leasingavtal man vill teckna är mellan privatpersonen och bilhandlaren. Månadspriset blir ofta lägre om man inte förväntas köra längre sträckor. Det kan därför vara bra att försöka få ett hum om hur många kilometer man förväntas köra varje månad för att få ett så pass förmånligt leasingavtal som möjligt.

Fördelar med leasing

Man har full koll på månadskostnaden (även kallat leasingavgift).
Service och vissa reparationer ingår i månadspriset.
Ingen kontantinsats krävs, och man behöver inte heller ta ett billån.
Man slipper oroa sig för bilens värdeminskning.

Nackdelar med leasing

Kör man jättemycket kan det bli dyrare att leasa än att köpa bilen.
Man kan inte alltid avsluta ett påbörjat kontrakt under hyresperioden.
Onormalt slitage, småskador, mycket mer kilometer än avtalet sagt eller missad service kan innebära extra kostnader vid återlämningen av bilen.

Värdering av bil

Värdering av bilar är knepigt eftersom den inte kan göras helt objektiv. Det finns alltid en del aspekter av ett fordons värde som är känslomässigt eller svår att sätta pris på. En faktor är småfel som behöver åtgärdas, där åtgärdskostnaden kan skilja sig ganska mycket lokalt, beroende på var i Sverige man befinner sig. Det finns många aktörer som värderar fordon som generalagenter, återförsäljare, bilfinansieringsinstitut (banker) och begagnat-handlare. Dessutom är vissa värderingsföretag specialiserade, exempelvis på att värdera husbilar.

Service av en leasingbil

Service är inkluderat i månadskostnaden. Som leasingtagare är man skyldig att åka in på service utefter bilens egna serviceintervall. Detta även om servicelampan inte har tänts. Intervallerna får man antingen digitalt eller så står dessa i bilens servicehäfte. Hur ofta och när en service ska genomföras beror på bilmodell.

När servicen börjar närma sig tar man kontakt med bilhandlaren man leasar bilen från. Denne kommer då hänvisa till en auktoriserad bilverkstad, alternativt bokar in service på bilen om de själva genomför service och reparationer.
Det är viktigt att man åker till en bilverkstad som leasingföretaget rekommenderar. Detta för att avtalet och försäkring på bilen ska gälla. Räkningen skickas direkt till leasingföretaget, då man som leasingtagare redan betalat för servicen i månadsavgiften. Väljer man att åka till ”fel” bilverkstad kan privatpersonen bli skyldig att betala servicen själv, då man brutit från det påskrivna avtalet.

Det är viktigt att det är en auktoriserad bilverkstad med erfarenhet av den modell man leasar. Detta för att få rätt service, rätt reservdelar och att bilhandlaren efter leasingavtalets slut kan vara bekväm med att inget fuskjobb har gjorts. Det är därför viktigt att man kontaktar sitt leasingföretag för att få kontaktuppgifter till rätt bilverkstad även om man själv råkat åstadkomma en skada på bilen eller behöver besöka en verkstad av någon annan anledning.

Observera att vindrutetorkare, tvätt och påfyllning av spolarvätska ansvaras utav den som leasar.

Hur leasing fungerar

Det är viktigt att den som ska långtids-hyra en bil noga läser igenom kontraktet för att veta vad som gäller. Tillsammans med leasingföretaget går man igenom vilken bilmodell man vill ha, kilometer som förväntas köras varje månad, eventuella utrustningstillägg och hur länge uthyrningen ska pågå. Hyresperioden kan vara allt från ett år till tre år. När kontraktet är färdigt och påskrivet fungerar det väldigt simpelt.

Man betalar en leasingavgift varje månad som alltid är densamma. Rörliga kostnader för privatpersonen är bensinkostnader och eventuell spolarvätska, vindrutetorkare och tvätt av bil. När en service närmar sig kontaktar man bilhandlaren för att boka in en service. Vid kontraktet sluts lämnar man tillbaka bilen. Vid återlämning kollar bilhandlaren igenom så att bilen inte har några onormala skador. Avtalet avslutas.

Bilförsäkring vid leasing

Precis som när man köper en bil behöver man teckna en försäkring på bilen. Välj att teckna en försäkring direkt via leasingföretaget, eller från valfritt försäkringsbolag. Försäkringen kostar oftast lika mycket oavsett om man hyr eller äger en bil.